Bestyrelsen

Bestyrelsen i Helsingør Squash Klub består pr. 2 april 2019 af:

Thomas Allin, formand

Sanne Sørensen, kasserer

Eva Gallati Hansen, medlem

Ann Knudsen, medlem

 

Morten Gleesen, suppleant

Ole Fynbo, revisor

Henvendelser til bestyrelsen rettes til info@helsingorsquash.dk