Bestyrelsen

Bestyrelsen i Helsingør Squash Klub består pr. 20. august 2019 af:

Thomas Allin, formand

Ann Knudsen, kasserer

Sanne Sørensen, medlem

Eva Gallati Hansen, medlem

 

Søren Gulmann, suppleant

Ole Fynbo, revisor

Henvendelser til bestyrelsen rettes til info@helsingorsquash.dk