Ændring i bestyrelsen

Ved møde d. 2. april har bestyrelsen konstitueret sig påny, da vores kasserer Michelle desværre har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi takker Michelle for hendes mangeårige indsats i og for klubben.

Sanne Sørensen tager over som kasserer. Bestyrelsens øvrige medlemmer kan ses her.